ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ SOTMAN CLEANING SYSTEMS L.T.D

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Μακρόχρονη πείρα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθαρισμού.

2. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Άνθρωποι με αξίες και σεβασμό για την εργασία τους αλλά και τον πελάτη, ανταποδίδουν την εμπιστοσύνη με αφοσίωση στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του.

3. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Οικονομική σταθερότητα της εταιρίας μας με ιδιόκτητους χώρους, μηχανολογικό εξοπλισμό και υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ανθρώπινο δυναμικό με όρεξη για εργασία, εξοπλισμένο με γνώσεις και δεξιότητες για την κάλυψη όλων των αναγκών του πελάτη, μια επένδυση της εταιρίας μας που πάντα θα είναι επικερδής.

5. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Πανελλαδική εξυπηρέτηση, δίκτυο ελεγχόμενο από την εταιρία μας, με υπεύθυνους υποκαταστημάτων για προσωπική επικοινωνία με τους πελάτες μας και όχι με απρόσωπους υπεργολάβους.

6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στην εταιρία μας ότι πληρώνεις δεν παίρνεις στόχος είναι να δίνουμε πολύ περισσότερα καθώς επίσης να δίνουμε στο πελάτη μας την δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγικότητα του μέσα από την παροχή της υπηρεσίας του καθαρισμού έτσι όπως μόνο εμείς ξέρουμε.

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015