ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

Η Φιλοσοφία μας είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού με σεβασμό στον χώρο του πελάτη, άμεση εξυπηρέτηση και ανταποδοτικη αξία (value for money).

 

ΣΤΟΧΟΣ

 

Στόχος της εταιρείας μας είναι να διαγράφει υψηλους ρυθμους ανάπτυξης μέσω της επένδυσης σε εγκατάστάσεις εξοπλισμό, συνεργάτες, τεχνολογίες, αλλά κυριώς ανθρώπινες αξίες και σεβασμό στην κοινωνία.

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

Η SOTMAN CLEANING SYSTEMS LTD δεσμεύεται για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μέσω του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στις προδιαγραφές από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015  με το οποίο είναι πιστοποιημένη η εταιρεία μας.

 

  • Αμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των αναγκών που προκύπτουν.
  • Καλοπροαίρετη αντιμετώπιση των προβλημάτων με στόχο την επίλυσή τους, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ευθύνη και ειλικρίνια.
  • Εξασφάλιση καλού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων της εταιρείας,
  • Ικανοποίηση όλων των νομοθετικών διατάξεων που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
  • Εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλες τις υπηρεσίες μας.