ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ευημερία, η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι προτεραιότητα μας. Αυτά για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτα για αυτό τον λόγο η προσέγγιση μας στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία μπορεί να διασφαλιστεί μέσω: 

  1. Εφαρμογής πρακτικών με επίκεντρο την ασφάλεια
  2. Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομοθεσίες

Οι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους με εμάς εκπαιδεύονται στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε τακτική βάση.

 

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα : 

 

Προσπαθώντας πάντα να ελέγχουμε για την συμμόρφωση του προσωπικού υπάρχουν συχνές επισκέψεις από τους επόπτες αλλά και τους επόπτες περιοχής στις εγκαταστάσεις που φροντίζουμε, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της εφαρμογής των πολιτικών υγιεινής και ασφάλειας.

 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω : 

  1. Προσεκτική παρατήρηση κατά την εργασία του προσωπικού
  2. Επανάληψη των κανόνων ασφαλείας
  3. Ανάλυση των κινδύνων στο προσωπικό κατά την εργασία
  4. Αναζήτηση κενών ενημέρωσης του προσωπικού με προσωπικές συνεντεύξεις.