ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Η εταιρεία βασίζεται σε ανθρώπους με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εαυτούς τους και κυρίως στους χώρους τους οποίους εισέρχονται καθημερινά.

 

Βρισκόμαστε πάντα δίπλα τούς φροντίζοντας τις καθημερινές ανάγκες τους, ανταμείβοντάς τους σύμφωνα με την προσφορά τους βάση συγκεκριμένων διαδικασιών-ενεργειών από το τμήμα προσωπικού.

 

Εκπαιδεύσεις – Σεμινάρια

Η SOTMAN CLEANING SYSTEMS επενδύει στο προσωπικό της διοργανώνοντας σεμινάρια και εκπαιδεύσεις είτε από τους προμηθευτές των υλικών καθαρισμού , είτε από ειδικευμένους τεχνικούς σχετικά με την χρησιμοποίηση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού.

 

Κάθε εργαζόμενος εκπαιδεύεται στο σύστημα καθαρισμού της εταιρείας, στη χρησιμοποίηση των μηχανημάτων που θα χρειαστούν για την τέλεση του κάθε έργου αλλά και για την σωστή χρήση των υγρών καθαρισμού.

 

Επίσης ενημερώνεται για τα θέματα των επαγγελματικών κινδύνων από τους αρμόδιους τεχνικούς ασφαλείας.

Η εκπαίδευση γίνεται στο χώρο σεμιναρίων της εταιρείας μας και είναι πιστοποιημένη διαδικασία το διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 με το οποίο η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από τον ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TUV NORD.